Artykuł sponsorowany

Systemy oświetlenia awaryjnego - niezbędne zabezpieczenie w każdym budynku

Systemy oświetlenia awaryjnego - niezbędne zabezpieczenie w każdym budynku

Systemy oświetlenia awaryjnego odgrywają kluczową rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa użytkowników budynków oraz w ochronie mienia. Ich zadaniem jest zapewnienie odpowiedniego poziomu oświetlenia w przypadku awarii sieci energetycznej, co pozwala na bezpieczne przemieszczanie się osób oraz ewakuację z budynku. 

Rodzaje systemów oświetlenia awaryjnego

Wyróżnia się dwa podstawowe rodzaje systemów oświetlenia awaryjnego - oświetlenie awaryjne ewakuacyjne i oświetlenie awaryjne antypanikowe. Oświetlenie ewakuacyjne obejmuje oznakowanie dróg ewakuacyjnych, wyjść ewakuacyjnych oraz miejsc przeznaczonych do udzielania pierwszej pomocy. Jego celem jest ułatwienie szybkiego i bezpiecznego opuszczenia budynku przez osoby znajdujące się w nim. Oświetlenie antypanikowe natomiast ma na celu zapobieganie panice poprzez utrzymanie minimalnego poziomu oświetlenia w pomieszczeniach, gdzie może dojść do nagromadzenia większej liczby osób, takich jak sale konferencyjne czy kina.

Normy i przepisy dotyczące systemów oświetlenia awaryjnego w Polsce

W Polsce obowiązują normy PN-B oraz PN-H, które określają wymagania dotyczące projektowania, montażu i utrzymania systemów oświetlenia awaryjnego. Przede wszystkim, oświetlenie awaryjne musi być niezależne od zasilania sieciowego i posiadać własne źródło energii, takie jak akumulatory czy zasilacze buforowe. Ponadto, czas przełączenia na zasilanie awaryjne nie może przekroczyć 15 sekund, a czas pracy oświetlenia awaryjnego musi wynosić co najmniej 60 minut. W przypadku obiektów o podwyższonym ryzyku, takich jak szpitale czy hotele, wymagany czas pracy oświetlenia awaryjnego może być wydłużony nawet do 3 godzin.

Dobór odpowiedniego systemu oświetlenia awaryjnego

Wybór odpowiedniego systemu oświetlenia awaryjnego powinien być poprzedzony analizą potrzeb oraz oceną ryzyka wystąpienia awarii sieci energetycznej. Należy uwzględnić takie czynniki jak rodzaj obiektu, jego wielkość, funkcję oraz liczbę użytkowników. Ważne jest również, aby system był zgodny z obowiązującymi przepisami i normami oraz posiadał stosowne certyfikaty i atesty. Dobrze dobrany system oświetlenia awaryjnego zapewni nie tylko bezpieczeństwo użytkowników budynku, ale również pozwoli na optymalizację kosztów eksploatacji oraz minimalizację wpływu na środowisko naturalne.