Artykuł sponsorowany

Recykling opon: jak to działa i dlaczego jest ważny?

Recykling opon: jak to działa i dlaczego jest ważny?

Recykling opon to proces, który przyczynia się do zmniejszenia ilości odpadów na wysypiskach, ograniczenia zużycia surowców naturalnych i oszczędności energii. W Polsce coraz więcej firm zajmuje się odzyskiem i przetwarzaniem zużytych opon, co przekłada się na korzyści dla środowiska i gospodarki. W artykule przedstawimy, jak przebiega proces recyklingu opon, jakie są jego etapy, a także jakie korzyści płyną z takiego podejścia.

Proces recyklingu opon - od zbierania do przetwarzania

Pierwszym etapem recyklingu opon jest ich zbieranie. Odpady gumowe są gromadzone w specjalnych punktach, skąd trafiają do zakładów przetwarzających. Następnie opony są sortowane według rodzaju i stanu technicznego. Część z nich może być naprawiana i ponownie wykorzystana, natomiast reszta podlega procesowi recyklingu. W zakładach przetwarzających opony są rozdrabniane na mniejsze kawałki, a następnie przechodzą przez różne etapy oczyszczania i separacji. W wyniku tego procesu uzyskuje się granulat gumowy, który może być wykorzystany jako surowiec wtórny w produkcji nowych wyrobów.

Zastosowanie granulatu gumowego - od nawierzchni sportowych po meble

Granulat gumowy, uzyskany w wyniku recyklingu opon w woj. lubelskim, ma szerokie zastosowanie. Wykorzystuje się go między innymi do produkcji nawierzchni sportowych, takich jak boiska czy bieżnie, które charakteryzują się wysoką amortyzacją i bezpieczeństwem użytkowania. Granulat gumowy stosowany jest również w budownictwie, na przykład jako warstwa izolacyjna pod posadzkami czy składnik mieszanki asfaltowej. Ponadto, coraz częściej można spotkać meble wykonane z tego surowca wtórnego, takie jak ławki czy donice. W ten sposób recykling opon przyczynia się do powstawania ekologicznych i trwałych produktów.

Korzyści dla środowiska i gospodarki

Recykling opon przynosi wiele korzyści dla środowiska. Przede wszystkim ogranicza ilość odpadów trafiających na wysypiska, co zmniejsza ryzyko zanieczyszczenia gleby i wód gruntowych. Ponadto, dzięki wykorzystaniu granulatu gumowego jako surowca wtórnego, oszczędza się zasoby naturalne oraz energię potrzebną do produkcji nowych wyrobów. Wpływa to również na zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych, co jest istotne w kontekście walki z globalnym ociepleniem. Z ekonomicznego punktu widzenia, recykling opon przyczynia się do rozwoju nowych gałęzi przemysłu i tworzenia miejsc pracy, a także pozwala na osiągnięcie oszczędności w procesie produkcji.