Artykuł sponsorowany

Podziały nieruchomości - co trzeba wiedziec?

Podziały nieruchomości - co trzeba wiedziec?

Podział nieruchomości to proces, który może być konieczny z różnych powodów, takich jak sprzedaż, spadek czy rozwód. Warto zatem znać podstawowe informacje na ten temat, aby uniknąć problemów i nieprzyjemności. W niniejszym artykule przedstawiamy najważniejsze kwestie związane z podziałem nieruchomości w Polsce.

Procedura podziału nieruchomości

Podział nieruchomości to proces polegający na wydzieleniu z istniejącej nieruchomości jednej lub kilku nowych, niezależnych jednostek. W Polsce procedura ta jest uregulowana prawnie i wymaga spełnienia określonych warunków oraz uzyskania odpowiednich dokumentów. Pierwszym krokiem jest sporządzenie projektu podziału przez uprawnionego geodetę, który uwzględnia wszelkie wymagania prawne i techniczne. Następnie należy uzyskać decyzję o warunkach zabudowy dla nowo powstałych działek oraz zgłosić podział do starostwa powiatowego w celu wprowadzenia zmian w ewidencji gruntów i budynków. Ostatecznie, po uzyskaniu wszelkich niezbędnych zgód i zaświadczeń, można przystąpić do wpisu nowych działek do ksiąg wieczystych.

Koszty podziału nieruchomości

Koszty związane z podziałem nieruchomości mogą być różne, w zależności od wielu czynników, takich jak wielkość i rodzaj nieruchomości, lokalizacja czy stopień skomplikowania procesu. Najważniejsze wydatki to opłata za usługę geodety, koszt uzyskania decyzji o warunkach zabudowy oraz opłaty sądowe związane z wpisem nowych działek do ksiąg wieczystych. Ponadto warto uwzględnić również inne koszty, takie jak opłaty za ekspertyzy i opinie, tłumaczenia dokumentów czy koszty notarialne. Warto pamiętać, że podział nieruchomości może również wpłynąć na wartość poszczególnych działek, co może być istotne w przypadku planowanej sprzedaży lub innych transakcji. Jeśli chodzi o sprawne podziały nieruchomości, Zabrze to miasto, w którym skorzystamy z usług specjalistów takich jak np. GeoTom.

Aspekty prawne podziału nieruchomości

Podział nieruchomości wiąże się z koniecznością uwzględnienia wielu aspektów prawnych, które mają na celu zapewnienie prawidłowego przebiegu procesu oraz ochronę interesów wszystkich stron. Przede wszystkim, należy pamiętać o konieczności uzyskania zgody współwłaścicieli nieruchomości na jej podział oraz o możliwości wystąpienia sporów dotyczących granic czy przebiegu dróg dojazdowych. W przypadku nieruchomości objętych ochroną konserwatorską lub znajdujących się na terenach chronionych konieczne może być również uzyskanie dodatkowych zezwoleń i zgód.