Artykuł sponsorowany

Najczęstsze zaburzenia odżywiania, z którymi borykają się Polacy

Najczęstsze zaburzenia odżywiania, z którymi borykają się Polacy

Zaburzenia odżywiania to poważny problem zdrowotny, który dotyka coraz większą liczbę osób na całym świecie, a także w Polsce. W ostatnich latach zauważalny jest wzrost liczby osób cierpiących na różnego rodzaju zaburzenia żywieniowe. 

Anoreksja

Anoreksja, znana również jako anoreksja nerwowa, to zaburzenie polegające na uporczywym dążeniu do utraty wagi oraz intensywnym lęku przed przybraniem na wadze. Osoby cierpiące na anoreksję mają często zniekształcony obraz własnego ciała, uważając się za otyłych mimo niedowagi. Anoreksja występuje najczęściej u dziewcząt i młodych kobiet, choć może dotknąć również mężczyzn. W Polsce szacuje się, że około 0,5% populacji cierpi na anoreksję, a terapia zaburzeń odżywiania jest często konieczna dla poprawy ich stanu zdrowia. 

Bulimia

Bulimia to zaburzenie odżywiania charakteryzujące się nawracającymi epizodami objadania się, po których następują zachowania mające na celu pozbycie się spożytych pokarmów, takie jak wymioty, nadużywanie leków przeczyszczających czy nadmierne ćwiczenia fizyczne. Osoby z bulimią często mają również zakłócony obraz własnego ciała i są niezadowolone ze swojej wagi. Bulimia dotyka głównie młodych kobiet, ale może wystąpić również u mężczyzn. 

Zaburzenia odżywiania typu pośredniego

Zaburzenia odżywiania typu pośredniego to grupa zaburzeń, które nie spełniają kryteriów diagnostycznych dla anoreksji czy bulimii, ale powodują znaczące problemy zdrowotne i wpływają na jakość życia osoby dotkniętej tym problemem. Przykładami takich zaburzeń są m.in. ortoreksja (obsesja na punkcie zdrowego odżywiania), bigoreksja (dążenie do zwiększenia masy mięśniowej) czy kompulsywne objadanie się. 

Otyłość

Otyłość to choroba przewlekła, polegająca na nadmiernym nagromadzeniu tkanki tłuszczowej w organizmie, prowadząca do licznych problemów zdrowotnych, takich jak choroby serca, cukrzyca czy zaburzenia snu. W Polsce otyłość dotyka około 25% dorosłej populacji, a liczba ta stale rośnie. Otyłość może być również uważana za zaburzenie odżywiania, gdyż często wiąże się z nieprawidłowymi nawykami żywieniowymi oraz problemami emocjonalnymi. Terapia zaburzeń odżywiania w przypadku otyłości obejmuje głównie zmianę stylu życia, wprowadzenie zdrowszych nawyków żywieniowych oraz wsparcie psychologiczne w celu rozwiązania problemów emocjonalnych leżących u podstaw nadmiernego spożycia kalorii.