Artykuł sponsorowany

Kiedy wykonuje się badanie szczelności powietrznej budynków?

Kiedy wykonuje się badanie szczelności powietrznej budynków?

W dzisiejszych czasach coraz większą wagę przywiązujemy do efektywności energetycznej budynków, a jednym z kluczowych aspektów wpływających na tę kwestię jest szczelność powietrzna. Badanie szczelności powietrznej pozwala na wykrycie miejsc, w których dochodzi do niekontrolowanego przepływu powietrza, co może prowadzić do strat ciepła i zwiększenia kosztów ogrzewania. Optymalne wykonanie badania szczelności powietrznej może przyczynić się do znaczących oszczędności energii oraz poprawy komfortu mieszkańców.

Kiedy przeprowadza się badanie szczelności powietrznej

Badanie szczelności powietrznej budynków przeprowadza się najczęściej na trzech etapach procesu budowy. Pierwszym z nich jest etap projektowania, kiedy to architekci i projektanci biorą pod uwagę wymagania dotyczące efektywności energetycznej oraz odpowiednie materiały i technologie. Następnie, w trakcie realizacji inwestycji, kontrolowane są poszczególne elementy konstrukcji pod kątem szczelności. Ostatecznie, po zakończeniu budowy, przeprowadza się ostateczne badanie szczelności powietrznej, które potwierdza osiągnięcie założonych parametrów. Jeśli chodzi o badanie szczelności powietrznej dużych budynków, Kraków i okolice to rejon działania specjalistów takich jak Vinci.

Metody badania szczelności powietrznej

Istnieją różne metody badania szczelności powietrznej budynków, jednak najbardziej popularną i powszechnie stosowaną jest metoda tzw. "blower door". Polega ona na zamontowaniu w drzwiach wejściowych specjalnej konstrukcji z wentylatorem, który generuje nadciśnienie lub podciśnienie wewnątrz budynku. Następnie, przy użyciu odpowiednich urządzeń pomiarowych, określa się ilość powietrza przepływającego przez nieszczelności w konstrukcji. Inne metody badania szczelności powietrznej to m.in. termowizja czy detekcja dymem.

Czynniki wpływające na szczelność powietrzną budynków

Na szczelność powietrzną budynków wpływa wiele czynników, zarówno związanych z procesem projektowania i wykonawstwa, jak i z materiałami używanymi do budowy. Ważne jest zastosowanie odpowiednich materiałów izolacyjnych oraz systemów uszczelniających, takich jak taśmy czy folie paroizolacyjne. Równie istotne jest dbanie o precyzyjne wykonanie prac montażowych, tak aby uniknąć nieszczelności wynikających z błędów wykonawczych. Ponadto należy pamiętać o regularnym przeglądzie i konserwacji systemów wentylacyjnych oraz okien i drzwi, które również mają wpływ na szczelność powietrzną budynków.