Artykuł sponsorowany

Kiedy niezbędny jest serwis separatorów w kanalizacji?

Kiedy niezbędny jest serwis separatorów w kanalizacji?

Separator olejów i substancji ropopochodnych oraz separator tłuszczów to niezbędne elementy w wielu obiektach przemysłowych i użyteczności publicznej. Ich zadaniem jest oczyszczanie ścieków z niebezpiecznych zanieczyszczeń, które mogą zaszkodzić zarówno ludziom, jak i środowisku. Aby utrzymać sprawność tych urządzeń, niezbędny jest regularny serwis separatorów.

Częstotliwość serwisu - kiedy warto zdecydować się na kontrolę separatorów

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, serwis separatorów powinien być przeprowadzany co najmniej raz na pół roku. Jednak w praktyce częstotliwość ta może być różna w zależności od wielu czynników, takich jak intensywność eksploatacji urządzenia, rodzaj i ilość przetwarzanych substancji czy warunki atmosferyczne. Dlatego warto monitorować stan separatorów i reagować na pierwsze sygnały ich niewłaściwej pracy, takie jak obniżenie wydajności oczyszczania ścieków, zapachy czy przelewy. Wówczas konieczna będzie interwencja serwisu, aby uniknąć poważniejszych awarii i kosztownych napraw.

Etap pierwszy - kontrola stanu technicznego separatorów

Pierwszym krokiem podczas serwisu separatorów jest kontrola ich stanu technicznego. Serwisant sprawdza, czy urządzenia nie wykazują żadnych uszkodzeń mechanicznych, czy są szczelne i czy wszystkie elementy są na swoim miejscu. Następnie ocenia skuteczność działania separatorów, mierząc stężenie substancji ropopochodnych oraz tłuszczów w ściekach przed i po przepływie przez separator. Jeśli wyniki są zgodne z normami, oznacza to, że urządzenia pracują poprawnie i nie ma potrzeby ich naprawy ani wymiany.

Etap drugi - czyszczenie separatorów

Kolejnym etapem serwisu separatorów jest ich czyszczenie. Pracownik serwisu opróżnia separator z nagromadzonych substancji ropopochodnych i tłuszczów, a następnie myje jego wnętrze specjalistycznymi środkami chemicznymi. Czyszczenie separatorów jest niezbędne dla utrzymania ich wysokiej wydajności oraz zapobiegania awariom spowodowanym zatorami czy nadmiernym zużyciem elementów konstrukcyjnych.

Etap trzeci - konserwacja i ewentualna wymiana części

Ostatnim etapem serwisu separatorów jest ich konserwacja oraz ewentualna wymiana zużytych lub uszkodzonych części. Serwisant sprawdza stan wszystkich elementów urządzenia, takich jak uszczelki, zawory czy filtry, i w razie potrzeby dokonuje ich wymiany. Następnie przeprowadza konserwację separatorów, smarując ruchome części i zabezpieczając je przed korozją.