Artykuł sponsorowany

Co zalicza się do robót asfaltowych?

Co zalicza się do robót asfaltowych?

Asfalt to popularny materiał stosowany w budownictwie drogowym, ale jego zastosowanie sięga również innych dziedzin, takich jak budownictwo przemysłowe czy lotniskowe. Wykonawcy robót asfaltowych oferują szeroką gamę usług, które obejmują nie tylko układanie nawierzchni, ale także przygotowanie podłoża, utrzymanie dróg oraz naprawy. W niniejszym artykule omówimy cztery kluczowe aspekty robót asfaltowych, które pomogą zrozumieć, jakie prace są wykonywane przez specjalistów w tej dziedzinie.

Jakie są etapy przygotowania podłoża przed układaniem asfaltu?

Przed przystąpieniem do właściwych robót asfaltowych, konieczne jest odpowiednie przygotowanie podłoża. Na tym etapie wykonuje się prace ziemne, takie jak wykopy, niwelacja terenu czy zagęszczanie gruntu. Następnie układa się warstwę kruszywa, która pełni rolę stabilizacyjną i drenażową. W przypadku robót asfaltowych w Warszawie oraz innych miastach, często stosuje się również geosyntetyki – materiały poprawiające właściwości gruntów i zapewniające dodatkowe wsparcie dla nawierzchni.

Układanie asfaltu to kluczowy etap robót asfaltowych, który wymaga precyzji i doświadczenia. Proces ten rozpoczyna się od transportu mieszanki mineralno-asfaltowej (MMA) na plac budowy, gdzie jest ona rozkładana za pomocą maszyn do układania asfaltu – tzw. finiszerów. Następnie mieszanka jest zagęszczana za pomocą walca drogowego, który dociska ją do podłoża i wygładza powierzchnię. Ważne jest, aby temperatura mieszanki była utrzymana na odpowiednim poziomie, gdyż wpływa to na jakość wykonanej nawierzchni.

Jakie prace obejmuje utrzymanie dróg asfaltowych?

Utrzymanie dróg asfaltowych to niezbędny element dbałości o infrastrukturę drogową. W ramach tego procesu wykonuje się różnorodne prace konserwacyjne i naprawcze, które mają na celu przedłużenie żywotności nawierzchni oraz zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom. Wśród typowych prac utrzymaniowych można wymienić m.in. czyszczenie rowów, przepustów i kanałów odwadniających, usuwanie zanieczyszczeń z powierzchni drogi oraz naprawę uszkodzeń, takich jak pęknięcia czy ubytki.