Artykuł sponsorowany

Co obejmuje ekspertyza dendrologiczna?

Co obejmuje ekspertyza dendrologiczna?

Drzewa odgrywają kluczową rolę w życiu człowieka, wpływając na jakość powietrza, klimat oraz bioróżnorodność. W miastach takich jak Gdynia, zadbana zieleń miejska jest nie tylko estetyczna, ale również korzystna dla zdrowia mieszkańców. Dlatego ekspertyza dendrologiczna staje się coraz bardziej istotna w procesie planowania przestrzennego i ochrony przyrody.

Czym jest ekspertyza dendrologiczna?

Ekspertyza dendrologiczna w Gdyni to specjalistyczne opracowanie, które ocenia stan drzew i ich otoczenia oraz określa ewentualne zagrożenia dla ludzi i infrastruktury. Wykonywana jest przez doświadczonych dendrologów, którzy mają odpowiednią wiedzę i umiejętności z zakresu biologii roślin, ekologii oraz ochrony przyrody. Ekspertyza może być realizowana na różnych etapach inwestycji budowlanych, renowacji terenów zielonych czy też przy planowaniu działań konserwatorskich na obszarach chronionych.

W jakich sytuacjach potrzebna jest ekspertyza?

Ekspertyza dendrologiczna może być wymagana w wielu przypadkach. Przede wszystkim jest niezbędna podczas planowania inwestycji budowlanych, kiedy to konieczne jest ustalenie wartości drzewostanu oraz jego wpływu na otoczenie. Ponadto, ekspertyza może być potrzebna przy podejmowaniu decyzji o wycince drzew, zwłaszcza gdy są one chronione prawem lub stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi i mienia. Warto również pamiętać, że ekspertyza dendrologiczna jest niezbędna przy opracowywaniu planów zagospodarowania przestrzennego oraz planów ochrony obszarów przyrodniczych.

Zasady wykonywania ekspertyz dendrologicznych

Podczas wykonywania ekspertyzy dendrologicznej, specjaliści oceniają wiele czynników mających wpływ na stan drzew i ich otoczenia. Przede wszystkim analizują gatunek drzewa, jego wiek, kondycję zdrowotną oraz ewentualne uszkodzenia mechaniczne czy choroby. Następnie oceniają wpływ drzewa na otoczenie, uwzględniając aspekty takie jak nasłonecznienie, wilgotność gleby czy wpływ na inne rośliny i organizmy żyjące w pobliżu. Wreszcie, eksperci dokonują oceny ryzyka związanego z obecnością drzewa, np. jego skłonność do powodowania szkód na budynkach czy infrastrukturze miejskiej.